Biuro


Biuro KALBARCZYK RZECZOZNAWCY prowadzone jest przez Remigiusza Kalbarczyka, absolwenta Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydział Geodezji i Kartografii, specjalności Szacowanie Nieruchomości. Dogłębne wykształcenie w zakresie wyceny nieruchomości oraz duże doświadczenie na rynku pozwala rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy związane z wyceną nieruchomości.
Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jestem rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na „listę bankową” przez Związek Banków Polskich posiadającym uprawnienia do sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (dla kredytów). Jestem także członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Ciągle podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Wszystko to pozwala mi na podejście do każdego zlecenia z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw.
Biuro

Oferta

Przedmiotem wyceny mogą być między innymi:

Nieruchomości:
> działki (rolne, budowlane, itd.)
> domy
> kamienice
> obiekty komercyjne oraz przemysłowe ( biura, magazyny, hale produkcyjne)
> lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze
> lokale usługowe
> służebności (przesyłu, dojazdu, itd.)
> mienie zabużańskie

Ruchomości, maszyny i urządzenia
Oferta

DODATKOWE INFORMACJE

Wyceny mogą być sporządzane w różnych celach, m.in.:

> ustalenia ceny sprzedaży/kupna,
> zabezpieczenia wierzytelności tj. do kredytów hipotecznych,
> ubezpieczeniowych,
> ustalenie podatku od spadku i darowizny,
> podział majątku,
> określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
> aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
> ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia),
> ustalenia stawek czynszów,
> oraz w innych celach określonych przez klienta.
DODATKOWE INFORMACJE